Windykator a komornik sądowy

przez | 3 października 2019

Windykator a komornik sądowy

Zarówno windykator jak i komornik zajmują się tym samym – czyli ściąganiem należności od dłużnika. Ich działania jednak dosyć wyraźnie się między sobą różnią. Zobaczmy zatem, czym rzeczywiście zajmują się takie osoby.

Windykator – kto to?

Windykator to osoba, która kontaktuje się z osobami zadłużonymi, drogą telefoniczną, mailową lub pocztą tradycyjną, celem ustalenia warunków spłaty powstałego zadłużenia.

Windykacja pośrednia oraz windykacja bezpośrednia, polega na utrzymaniu kontaktu z dłużnikiem, wyjaśnienie powodu, dla którego dana osoba zalega ze spłatą ciążącego na niej zobowiązania.

Windykator nie może zastraszać, nie może też siłą wdzierać się na posesję dłużnika.

Działaniem wykraczającym poza uprawnienia windykatora jest informowanie osób trzecich (np. sąsiadów) o zadłużeniu danej osoby oraz bezpodstawne i trwałe nękanie dłużnika lub jego rodziny, celem wymuszenia spłaty długu.

Windykator nie ma prawa do zajmowania składników majątkowych dłużnika, by w ten właśnie sposób ściągnąć daną należność. Dłużnik ma prawo odmówić rozmowy z windykatorem.

Ma prawo nie wpuścić go do swojego mieszkania czy domu. Gdy zachowanie windykatora budzi obawy lub podejrzenia, że windykator działa niezgodnie z prawem, dłużnik w poczuciu zagrożenia, z obawy o siebie lub osoby najbliższe, ma prawo powiadomić policję.

Prawem osoby windykowanej jest także wniesienie pisemnej skargi na firmę windykacyjną, np. do Rzecznika Praw Konsumenta.

Komornik – kto to?

Teraz kilka słów o komorniku sądowym. Jest on zobowiązany, na mocy tytułu wykonawczego, wydanego przez właściwy sąd rejonowy do wszczęcia egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela.

Komornik ma prawo zająć składniki majątku dłużnika. Osoba zadłużona nie może odmówić komornikowi sądowemu wejścia do domu czy mieszkania.

Ponieważ w późniejszym etapie egzekucji, komornik ma uprawnienia do przymusowego wejścia do danego lokalu w asyście policji, nawet pod nieobecność właściciela czy najemcy.

Komornik może zająć część wynagrodzenia za pracę lub świadczenia z tytułu emerytury lub renty, na poczet zadłużenia.

Ma również prawo do sprzedaży, drogą licytacji, składników majątku dłużnika, którego jest on w posiadaniu – np. samochodu czy innych ruchomości.

Komornik także nie może działać mimowolnie, a każdemu dłużnikowi przysługuje prawo wniesienia formalnej skargi na działania komornika.

Zdarza się bowiem, że komornik niestety może nadużywać swojej władzy.

Wielu dłużników zastanawia się również, czy istnieje konto bez komornika.

Otóż praktycznie wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze należą do systemu OGNIVO.

Więc ustalenie rachunku bankowego dłużnika nie jest dla organu egzekucyjnego problemem.

Windykator a komornik - różnice

Windykator a komornik sądowy – podsumowanie

Jak więc widać, windykator a komornik to zdecydowanie nie to samo.

Obie te osoby mają inny zakres działania oraz różnią się środkami, które mogą stosować w celu ściągnięcia długu.

Windykator w zasadzie opiera się na sile perswazji, z kolei komornik może w niektórych przypadkach użyć nawet środków przymusu.

Może Cię również zainteresować artykuł, w którym wyjaśniamy – jak rozliczyć podatek od zysków kapitałowych.